Salíamos de la escuela

Sortíem de l’escola i, carregats amb les maletes, començàvem la cursa per arribar els primers a cantar lliçons de solfeig. Si ens tocava esperar, jugàvem al carrer mentre s’impregnava en nosaltres, sense saber-ho, la música que interpretaven el mestre amb el piano i el nen amb la veu. I a poc a poc, sense saber ben bé per què, vam anar modelant un univers musical propi i sòlid que no ens ha abandonat mai.”

L’experiència personal durant la infantesa i l’acompanyament a nenes i nens que gaudeixen de la música, ha donat lloc als materials que us oferim.

El nostre punt de partida amb els infants és la cançó. La natura ens ha regalat la veu, i amb ella, el cant. El nen que viu en un entorn on la música és present, canta mentre juga i inventa musiquetes, posa banda sonora al seu joc: veritable espectacle.

La cançó és una síntesi de tots els elements que conformen el llenguatge musical: el ritme, la melodia i l’harmonia. Els infants que volen aprofundir en l’aprenentatge d’aquests elements, sovint ensopeguen amb uns conceptes, que ben al contrari del que hauria de ser, els resulten difícils; nenes i nens en qui la música transita amb gran fluïdesa es topen amb qüestions massa abstractes que entorpeixen el seu aprenentatge.

Partint d’aquesta anàlisi, i amb una clara inspiració Montessoriana, apostam per oferir recursos i materials que contribueixin a facilitar l’adquisició d’unes habilitats que seran necessàries per a una vivència profunda de la música i que, tanmateix, seran imprescindibles per a la lectura, l’escriptura, la interpretació, la improvisació i la creació musicals.