Author: Angels Florit

Creciendo con Montessori

We are delighted with the collaboration that Creciendo con Montessori has made with us. We leave the link below: http://www.creciendoconmontessori.com/2020/05/educacion-musical-con-materiales-de-inspiracion-montessori.html  

Read more »

The musicality

Perviu, encara, la creença que l’estudi de la música va encaminat a la pràctica d’un instrument. Per bé que no menystenim la pràctica instrumental, la

Read more »

We got out of school

Sortíem de l’escola i, carregats amb les maletes, començàvem la cursa per arribar els primers a cantar lliçons de solfeig. Si ens tocava esperar, jugàvem

Read more »