El Projecte Serclet

La forma en què nens i nenes accedeixen a l’aprenentatge de la teoria musical està, sovint, molt allunyada del que és la seva naturalesa. La música, tot i ser llenguatge artístic i per tant sensorial, és plantejat de manera abstracta. Aquest enfocament moltes vegades provoca frustració, desmotivació i abandó.

No hi ha res més gratificant per a un docent que veure un nen o nena concentrat en la seva tasca, fluïnt amb el seu treball, content amb els seus èxits, acompanyant-lo i observant el seu avanç. El docent empatitza i se sent realitzat amb el seu treball. Canvia la seva aula convencional per un espai de manipulació i d’ experimentació.

La música és un llenguatge universal que connecta directament amb les emocions; és fonamental en el desenvolupament neuronal i per tant ha de ser accessible a tots.

Soc n’Àngels, promotora del projecte. Fruit de la meva dedicació a la música, i des d’un treball de camp en educació musical, ofereixo recursos i materials per a col·laborar amb el docent en el bonic procés de l’ensenyament musical. T’escolto, i si vols t’assessoro a partir de la meva experiència en educació musical.