El mètode per aprendre música

En què consisteix el millor mètode perquè els nens i nenes s'entusiasmin aprenent música?

El mètode d’educació musical SERCLET es basa en el procés natural d’adquisició dels elements de la música per impregnació, tal com s’aprèn la llengua materna.

1. Sensorialitat auditiva

Els músics hem de desenvolupar a un nivell màxim la nostra capacitat d’escolta refinant al màxim la nostra oïda. A SERCLET fem que nens i nenes desenvolupin d’una manera motivadora i d’acord amb la seva edat la seva capacitat d’escolta, atenció, saber estar en silenci… i sobretot que siguin capaços d’apreciar el so i les seves qualitats.

2. Moviment corporal

La música és moviment. Canalitzem la necessitat de moviment que té el nen amb activitats de caràcter motriu que incorporen un important component lúdic. Aquestes activitats van encaminades a l’adquisició del tempo i del compàs, així com també a l’expressió i la interpretació artística.

3. Expressió de l'emoció artística

Comptant amb un repertori de cançons, rimes i contes, els nens aprenen a canalitzar i comprendre les emocions. L’expressió emocional és un punt clau al camp de l’art musical.

4. Comprensió de la ciència musical

La incorporació a l’aula de música d’un material concret de caràcter manipulatiu, vinculat a l’inici de la lectura i de la representació del so i de la música, permetrà als nens introduir-se de manera natural, lògica i d’acord amb la seva edat. principals aspectes de l’alfabetització musical.