Com treballem

Volem que l'impacte social i mediambiental de serclet sigui positiu, la qual cosa ens mou a portar una gestió ètica i responsable. Ens sumem al nou model d'economia circular pel que fa al plàstic de les nostres figuretes musicals, el qual és 100% reciclat; fem servir el PLA que és un polímer que prové de la canya de sucre; fustes de boscos regits per principis de sostenibilitat; pintures i vernissos a l'aigua a la majoria dels nostres productes i paper de fabricació ecològica.

Hem dissenyat tots els nostres materials a Menorca, lloc on són elaborats la major part d'ells. La resta s'ha fabricat en territori nacional.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear, a través de la Direcció General de Residus i Educació ambiental, ens ha concedit l'autorització de gestió de residus no perillosos (NIMA 0700010225). Segons l'article 47 de la llei 8/2019 de 19 de febrer de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, estem autoritzats a la recollida i assecat de plàstics, els quals un cop secs, es trituren i serveixen de matèria primera per a l'elaboració de les nostres figuretes musicals.

Tenim registrats nostres materials en el registre general de la propietat intel·lectual (Nombre de seient registral 00/2019/2761).